ARKITEKTKONTORET HAUGER

  

Arkitektkontoret Hauger har en lang og stolt tradisjon med å skape arkitektur av svært god kvalitet, høy kunnskap og kreativitet. Vi har gjennom mange og varierende prosjekter tilegnet oss stor bredde og erfaring.

Med et godt samarbeid med våre oppdragsgivere og fokus på tilpasning til stedets karakter samt de økonomiske rammene tilføyer våre prosjekter en verdi til området og miljøet.