ARKITEKTKONTORET HAUGER

bestående av daglig leder Arne A. Hauger og partnere Lina Mee Stensen og Hannes Ertl

 

Arkitektfirmaet ble etablert som enkeltmannsforetaket Arkitekt Arne A. Hauger i 1976 og har opparbeidet seg omfattende erfaring med ulike prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere over hele landet. På bakgrunn av kontorets bredde og erfaring er det selve kjennetegnet for virksomhetens fleksibilitet og kompetanse innen faget arkitektur.

I 2015 ble enkeltmannsforetaket endret til Arkitektkontoret Hauger AS. Arne Andreas Hauger ble da eneeier. Den 1. januar 2020 ble Hannes Ertl og Lina Mee Stensen partnere.

Kontoret har blant annet vunnet byggeskikkpriser i Nedre Eiker kommune og i Drammen kommune. Kontoret har i liten grad deltatt i arkitektkonkurranser, men vi har deltatt i to som vi begge vant. Eller så har kontoret høstet en rekke rosende omtaler i aviser og i fagblader.