MALLINGGATA

 

main_MALLINGGATA (1).jpg

 

Rehabilitasjon og tilbakeføring av den verneverdige fasaden av en av de eldste hus i Drammen med stor verneverdig.