HUS I MALLINGGATA

 

Rehabilitasjon og tilbakeføring av den verneverdige fasaden av en av de eldste hus i Drammen med stor verneverdig.