ARKITEKTTEGNET HYTTE I STRANDKANTEN

Natholmen, Sandefjord


Hytte beliggende i strandsonen på Natholmen i Sandefjord, ytterst i Tønsbergfjorden. Hytta er plassert lavt i terrenget. Det er valgt naturmaterialer av ubehandlet kledning i eik i kombinasjon med natursteinsmurer som møter terrenget. Tiltaket er formet med hensyn på tilpasning til omgivelsene og fjernvirkning fra sjøen. 

Arkitekt: Arne A. Hauger

Ferdigstilt