DETALJREGULERING HOLSFJORD PANORAMA

 

main_HOLSFJORD PANORAMA (1).jpg

 

Reguleringsplan for Holsfjord Panorama ble godkjent I 2023. (må ikke ha med denne setningen)

Holsfjord Panorama består av 18 rekkehus og 2 eneboliger. Her skal det skapes hyggelige møteplasser og varierte og spennende lekearealer.

Med stor tyngde på den flotte utsikten til Holsfjorden er hver bolig tilpasset slik at alle boliger har rom og uteoppholdsarealer som vender mot utsikten. Bebyggelsen trapper seg ned mot vannet i tråd med terrenget slik at også bakenforliggende boliger skal få utsikt.