DETALJREGULERING GAMLE VINNESGATA 37-39

 

main_GAMLE VINNESGATA.jpg

 

Reguleringsplan under arbeid.


Det skal gis nytt liv til den Gamle Serviettfabrikken, hvor det skal oppføres 8 nye boliger. Disse oppføres som rekkehus eller kjedete eneboliger. Den nye bebyggelsen skal forsterke og videreføre områdets eksisterende kvaliteter for å skape et trivelig bomiljø.  

Det er stort fokus på gode uteoppholdsarealer, hyggelige møteplasser og spennende lekearealer.