DETALJREGULERING NEUMANNS GATE 17-21

 

main_NEUMANNS GATE.jpg

 

Reguleringsplan under arbeid.

Planområdet omfatter eiendommene Neumanns gate 17-21, 3044 Drammen, Gnr./Bnr.: 111/496 og Ingen adresse, 3044 Drammen, Gnr./Bnr.: 111/6015. Planområdet er på om lag 5,93 daa og ligger sentralt i Drammen by på Strømsø og nord-vest hvor Bjørnstjerne Bjørnsons gate og E18 motorveibrua krysser hverandre.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt menighetssenter for Det islamske Kultursenter i Drammen med nye lokaler med tilstrekkelig kapasitet.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferater tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/57911.

Modellbildene viser en foreløpig skisse av bygningen og er kun illustrerende.