Utmerkelser

Byggeskikkpriser og omtaler

Som utøvende arkitekt har Arkitektkontoret Hauger AS vunnet flere byggeskikkpiser i Nedre Eiker kommune og i Drammen kommune. I tillegg til byggeskikkprisene, har arkitektene høstet en rekke rosende omtaler i aviser og fagblader.

Byggeskikkpriser