Mallinggata 5

Byggeskikkpris

1600-tallshus der den eldste delen av huset er bevart. Huset var i svært dårlig forfatning, men de beste delene av tømmerveggene er eksponert både innvendig og utvendig. Drammen kommunes byggeskikkspris i 1998 med hedrende omtale.

Arkitekt Arne A. Hauger