Strømsgodset Menighetssenter

Byggeskikkpris for frittstående nybygg

Strømsgodset Menighetssenter på eiendommen Grønland 101 i Drammen kommune. Frittstående nybygg som ble utformet i stil med de gamle bygningene på eiendommen. For å tilfredsstille arealkravet til en storsal ble underetasjen bygget inn under gårdsplassen mot hovedbygningen. Drammen kommunes byggeskikkspris med hedrende omtale i 1993.

Arkitekt: Arne A. Hauger