DETALJREGULERING HOLSFJORD PANORAMA (SKJÆRET 58)

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID TIL DETALJREGULERING

 

På vegne av BRE EIENDOMSUTVIKLING AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Holsfjord Panorama (Skjæret 58), Lier kommune  I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Det er mulig å kontakte forslagstiller direkte ved: 
Arkitektkontoret Hauger v/Lina
Mobil nr.: 41 54 58 87
E-post: post@arkitekthauger.no

 

Klikk her for å se relevante dokumenter i saken: 
Dokumentene blir også offentliggjort på Lier kommune sine nettsider under "kunngjøringer". 
Varsel om oppstart_2022.02.10.pdf
referat-fra-oppstartsmotet-26.01.22_Holsfjord Panorama.pdf
PLANINITIATIV_ HOLSFJORDEN PANORAMA.pdf