SCHEITLIES GATE

 

TILBYGG OG TILBAKEFØRING

Boligen er et del av et homogent område preget av arbeiderboliger utført i mur. Fasaden til boligen har blitt herjet med opp gjennom tidene og i forbindelse med det nye tilbygget settes det inn vinduer og dører i tråd med den originale fasaden. Tilbygget innehar funksjonen som vinterhage med takterrasse oppå. Vinterhagen er oppført i samme stil som eksisterende bolig, slik at bygningen fremstår som en helhet.