TILBYGG OG TILBAKEFØRING

 
 UNDER OPPFØRING

 

Boligen er et del av et homogent område preget av arbeiderboliger. Fasaden til boligen har blitt herjet med opp gjennom tidene og i forbindelse med det nye tilbygget settes det inn vinduer og dører i tråd med den originale fasaden. Tilbygget oppførs i samme stil som eksisterende bolig.