ARKITEKTTEGNET HYTTE TILPASSET LANDSKAPET

 

RAMMETILLATELSE FORELIGGER

 

Hytten erstatter en gammel hytte i et skrånet terreng.  Med et moderne preg og en tilpasssning til terrenget vil hytten gli inn i landskapet med sine naturlige materialer og farger. På denne måten vil hytten kunne tilføre en god kvalitet til sine omgivelser. 

Veien for å få godkjent denne flotte hytten har vært lang, da kommunen mente at hyttens formspråk var for moderne og burde heller følge de gamle nabohyttenens byggeskikk. Kommunen avslo søknaden. 

En solid og grundig klage laget av Sivilarkitekt Nils Jacob Lugg ble sendt inn til kommunen og Utvalget for plan- og byggesaker som behandlet søknaden fant at de estetiske kravene i kommuneplanen ivaretas og beksriver tilpasningen som godt ivaretatt. De uttrykte også at de ikke ønsker en vidererføring av den eldre bebyggelsesstruukturen i form av kopi av tidlgiere stilarter. De omgjorde derfor vedtaket til kommunen og rammetillatelse foreligger. 

I ettertid har Sivilarkitekt Nils Jacob Lugg debatert med kommunen i form av leserinnlegg gjennom Fredrikstad blad. Følg debatten her: 

f-b RÅDMANNEN I HVALER TILLATER ADMINISTRASJONEN Å HERJE FRITT MED DEM SOM SKAL BYGGE

f-b KOMMUNENS BYGGESAKSAVDELING ER EN KOMPETENT MYNDIGHETSUTØVER

f-b SELVSKRYT SKAL MAN LYTTE TIL, DET KOMMER FRA HJERTET