DETALJREGULERING GAMLE VINNESGATA 37-39

 

På vegne av Gamle Vinnesgate 37-39 AS varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Gamle Vinnesgata 37-39 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

Dokumenter relevant til saken vil være tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og dokumenter i saken vil være tilgengelig i kommunens innsynsportal under saks nr. 20/36463.

Kunngjøring- Drammen kommune- LINK

 

Informasjonsmøte vil bli avholdt tirsdag 22. september 2020 kl. 19.00-20.00 via Microsoft Teams, der naboer og berørte parter av planarbeidet kan komme med spørsmål. 

 

Microsoft Teams - Informasjonsmøte - LINK

 

Det er også mulig å kontakte forslagstiller direkte ved:

Lina Mee Stensen  
telefon nr. 41 54 58 87 
e-post: lina@arkitekthauger.no

 

Klikk her for å laste ned relevante dokumenter i saken:

Varsel om oppstart_REV 04.09.2020.pdf

Planinitiativ_Gamle Vinnesgata 37-39.pdf

Referat oppstartsmøte Gamle Vinnesgata 37-39_med underskrifter.pdf