NY FAMILIEVENNNLIG LØYPE, NYTT TJERN

 

Det nye tjernet vil sikre at det blir tilstrekkelig med vanntilførsel til anlegget selv ved milde vintre. Dette vil sikre driften til anlegget fremover. Det nye tjernet vil opparbeides til en flott badeplass og avlaste Gamledammen. De utgravde massene vil bli gjenbrukt i en ny familievennlig løype som sikrer tilbudet for barn både på vinterstid og sommerstid. 
Tillatelsen til tiltaket har blitt omgjort etter klager fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og naturvernforbundet i Drammen.