NY FAMILIEVENNNLIG LØYPE, NYTT TJERN

 

I dag (18.06.2020) vedtok de i Drammen kommune sitt hovedutvalg for tekniske tjenester våre to dispensasjoner for tiltak tilhørende Aronsløypa!
Det nye tjernet vil sikre at det blir tilstrekkelig med vanntilførsel til anlegget selv ved milde vintre. Dette vil sikre driften til anlegget fremover. Det nye tjernet vil opparbeides til en flott badeplass og avlaste Gamledammen. De utgravde massene vil bli gjenbrukt i en ny familievennlig løype som sikrer tilbudet for barn både på vinterstid og sommerstid. 
Oppdatering: Etter klager fra Fylkesmannen i Oslo og Viken og naturvernforbundet i Drammen skal saken opp på ny høring hos Hovedutvalget for Tekniske tjenster.
Drammen skisenter har laget en facebookgruppe der de har lagt ut en informativ video om sakens kjerne og konsekvensene den har for videre utvikling av anlegget: https://www.facebook.com/groups/1650315958475462/