4. STRØMS TERRASSE

 

FASADEENDRING, PERGOLA OG NYTT REKKVERK.

Boligen har en sterk karakter med en dynamisk volumoppbygning. For at rekkverket og pergolaen ikke skulle konkurrere med dette, men heller komplementere, ble et lett seder-rekkverk valgt. De ulike tilføringene av sedertre knytter bygningskomponentene sammen og skaper samtidig en rolig overgang mot tomtens terreng.