HUS I BERMINGRUDVEIEN

 

Tilbygg og ny garasje til eksisterende bolig med pulttak. Både tilbygg og garasje følger hovedfasong på eksisterende bolig, men kontrasterer denne gjennom variasjon i fallretning på tak.