KONTORBYGG BEKKEVOLD LANDSKAP

 

Nytt hovedkontor for Bekkevold Landskap på Hokksund

Nytt kontorbygg, det er et tilbygg til et opprinnelig produksjonslokale ved Drammenselven i Hokksund. Kontorbygget er oppført i stål som bærekonstruksjon og betong. Utvendige fasader er det to materialer som lager et spill i fasadene. Det er brukt rødbrune og grå betongfiberplater og en stående bordkledning på kontordelen. Inngangspartiet og garderobe delen får en liggende trekledning.