PRESIS OG MODERNE ENEBOLIG

Søren Enkemanns vei, på Harakollen i Hokksund

Moderne og innholdsrik enebolig med fasader i tegl og betong. Bygningskroppen følger eiendommens kurvatur og holder en lav profil mot åsryggen til nordøst. Store glasspartier i fasadene trekker utsikt og lys inn i boligen.

Arkitekt: Arne A. Hauger

Under oppføring