3 ARKITEKTTEGNEDE ENEBOLIGER

REBBASVINGEN

3 eneboliger plassert i fallende terreng på tidligere branntomt, plassert lunt og kompakt på sørvendt tomt.

Boligene har et enkelt og moderne uttrykk, med pulttak som følger terrengets fall. Garasje og bopder under bebyggelsen.

Ferdigstilt høsten 2017