To eneboliger på Lierskogen

Gamle Drammensvei 

To eneboliger i et eksisterende boligområde på Lierskogen. Boligene ligger i et støyutsatt område fra E18. Det er foretatt tiltak for å gi gode utearealer som tilfredsstiller myndighetskrav.

Ferdigstilt september 2018.