ENEBOLIGER I GAMLE DRAMMENSVEI

 

TO ENEBOLIGER PÅ LIERSKOGEN

To eneboliger i et eksisterende boligområde på Lierskogen. Boligene ligger i et støyutsatt område fra E18. Det er foretatt tiltak for å gi gode utearealer som tilfredsstiller myndighetskrav.