FLERMANNSBOLIG I DANVIKGATA

 

TILBAKEFØRING AV SVEITSERHUS

Huset ble bygget i 1880 og er registrert i verneklasse C. I 1966 ble huset bygget om med feil vinduer og et inngangsparti som ikke var tilpasset arkitekturen. Nåværende eier fører nå huset tilbak i riktig stil, og tilbygget fra 1966 skal endres. Tiltaket vil være et godt eksempel på at det er mulig å redde flott bebyggelse ved riktig tilbakeføring, og det er å håpe at dette kan "smitte" over til andre som er i samme situasjon.